Kredsstyrelsen i Solrød Lærerforening

Solrød Lærerforenings kredsstyrelse består af formand, næstformand, kasserer og tillidsrepræsentanterne fra skolerne og BUR.

Formand Tanja Siiger, Havdrup Skole

Næstformand  Claus Juul Jensen, Munkekærskolen

Kasserer Helle Loch Nyboe, Havdrup Skole