Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsesreferater

Lærerliv_083 2013 05 22 DLF Trekronerskolen 014
Her finder du referater fra kredsstyrelsesmøder. Har du brug for at en uddybelse af referatet eller har kommentarer og synspunkter, så henvend dig til din TR eller et af de øvrige kredsstyrelsesmedlemmer.